Platform Agrarisch erfgoed - Landgoedbeheer en historische boerderijen - terugkijken

Van het buitengebied van Nederland is ongeveer een derde eigendom van een beperkt aantal grootgrondbezitters: de Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, enkele grote particuliere landgoedeigenaren en een paar beleggingsmaatschappijen. Tot hun bezittingen horen veel, vaak monumentale, boerderijen. Hoe worden deze gebouwen en erven beheerd, welke functies hebben ze en hoe verhouden ze zich tot de andere kwaliteiten van het landgoed? Over deze vragen gingen de bijdragen tijdens dit platform.

Het webinar is online terug te kijken.

Dit platform vond plaats op 22 maart 2024. Bekijk het hele progamma in de agenda.