22 maart Platform Agrarisch erfgoed - Landgoedbeheer en historische boerderijen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort en online

Het onderwerp van dit platform is ‘Landgoedbeheer en historische boerderijen’.

Van het buitengebied van Nederland is ongeveer een derde eigendom van een beperkt aantal grootgrondbezitters: de Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, enkele grote particuliere landgoedeigenaren en een paar beleggingsmaatschappijen. Tot hun bezittingen horen veel, vaak monumentale boerderijen. Hoe worden deze gebouwen en erven beheerd, welke functies hebben ze en hoe verhouden ze zich tot de andere kwaliteiten van het landgoed? Over deze vragen gaan de bijdragen tijdens dit platform.

In aansluitende tijdsblokken wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Het platform Agrarisch erfgoed wordt georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het doel is betrokkenen bij en geïnteresseerden in het agrarisch erfgoed bij elkaar te brengen, met het oog op kennisuitwisseling en ontmoeting.  

Aanmelden en programma

De bijeenkomst is zowel live bij de RCE in Amersfoort als online te volgen. Uw keuze kunt u aangeven bij uw aanmelding.

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig.

Programma

Tijd Onderwerp
13.00 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
13.20 Digitale inloop
13.30 Welkom en inleiding door Marinus van Dintel, specialist agrarisch erfgoed, RCE
13.50 Agrarisch erfgoed in eigendom van terreinbeherende organisaties: kansen en dilemma’s
Henk Baas, hoofd afdeling Landschap, RCE
14.10 Vragenronde
14.20 Beheer van historische boerderijen in Drenthe
Frank van der Velden, hoofd team Monumenten & Erven, Het Drentse Landschap
14.50 Vragenronde
15.00 Pauze
15.15 Herbestemming op de landgoederen Hackfort en De Velhorst in de Achterhoek
Anouk Ballot, boswachter Communicatie & Beleven, Natuurmonumenten
Anniek Dusseldorp, coördinator gebouwenbeheer, Natuurmonumenten
15.45 Vragenronde
15:55 Karakteristiek en beeldbepalend in het Twentse landschap: de 148 boerderijen van Twickel
Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester, Stichting Landschap Twickel
Jacco Hulst, beheerder bouw Stichting Landschap Twickel
16.25 Vragenronde
16.35 Actualiteiten/Agenda 2024
16.55 Afronding
17.00 Afsluiting
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken.