Unesco Werelderfgoed! En nu?

Unesco werelderfgoed is een bijzondere status die is toegekend aan circa twaalfhonderd werelderfgoedsites in de wereld. Deze status brengt heel veel voordelen, maar ook verplichtingen met zich mee. In deze brochure wordt bondig ingegaan op wat werelderfgoed is, welke partijen en regels er zijn en welke verantwoordelijkheden.

Alle overheden kunnen met werelderfgoed te maken krijgen, ook overheden op wiens gebied géén werelderfgoed ligt. Werelderfgoed kan bestaan uit een gebouw, zoals de Van Nellefabriek in Rotterdam, maar ook uit een heel gebied met veel verschillende onderdelen, zoals de Hollandse Waterlinies. Het is daarom van belang om uzelf te informeren.

Colofon

Dit is een publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Unesco Commissie in samenwerking met Stichting Werelderfgoed Nederland.

Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van teksten van de Nederlandse Unesco Commissie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Informatiepunt Leefomgeving.

Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Unesco Commissie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt door de verstrekte informatie.

Creative Commons licentie Naamsvermelding
Dit werk is gelicentieerd onder CC BY 4.0 AKTE 2023.