Factsheet bij webinar agrarisch erfgoed in het kader van aanpak piekbelasting

De komende tijd gaan zaakbegeleiders namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in gesprek met potentieel geïnteresseerden in de regelingen in het kader van de aanpak piekbelasting. Agrarisch erfgoed kan onderdeel zijn van deze gesprekken. Het ministerie heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd om speciaal voor de zaakbegeleiders een webinar te organiseren over de omgang met en kansen van agrarisch erfgoed. 

De aanpak piekbelasting is gericht op bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Dit zijn veelal agrarische ondernemers en enkele industriële bedrijven. Hierbij kan het ook gaan om boerenbedrijven waarvan erf en gebouwen monumentale waarde hebben. Dat kunnen rijksmonumenten zijn, maar ook gemeentelijke monumenten of beschermd groen erfgoed (bijvoorbeeld de groenblauwe dooradering, zoals heggen, houtwallen, houtsingels, etc.). Met het programma Erfgoed, Landbouw en Natuur laat de RCE zien welke oplossingen cultureel erfgoed biedt bij veranderingen, zoals die door de aanpak piekbelasting, in het landelijk gebied.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Foto van Hoeve Abbeweer in Baflo, een voorbeeld van agrarisch erfgoed.
Beeld: Wim van der Ende
Een voorbeeld van agrarisch erfgoed: Hoeve Abbeweer, Baflo.

Het webinar vond op woensdag 6 december plaats en had naast informeren vooral inspireren als doel. Mariël Kok en Marinus van Dintel, beiden werkzaam bij de RCE, vertelden de deelnemers wat agrarisch erfgoed is en welke kansen het kan bieden voor een toekomstbestendige agrarische sector enerzijds, en een versterkte natuur anderzijds. Carla Scholten Linde, eigenaar van Landgoed Erve Scholten Linde in de regio Twente, deelde haar ervaringen uit de praktijk.


De RCE werkt verder aan de ontwikkeling van het webinar voor een bredere doelgroep. Daarnaast is er speciaal voor de deelnemers een factsheet ontwikkeld. Deze bestaat onder andere uit een overzicht van monumentenregisters, financiële regelingen en mogelijkheden voor advies. Ook zijn goede voorbeelden van herbestemmingen en handige links toegevoegd.