Onderweg naar Faro. Uitvoeringsagenda Faro (deel I)

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere (online) gesprekken, onder­zoeken, labs, gesubsidieerde en andere projecten, project­analyses, essays en blogs. Deel I bestaat uit een missie en een visie op de betekenis van het Faro-gedachtegoed voor het Nederlandse erfgoed­veld. De missie en visie zijn uitgewerkt in 5 basis­regels, 16 strategische thema's en beleids­kansen die tijdens de reis zijn aangedragen door het erfgoedveld.

In een volgende fase, deel II, kunnen deze thema's worden omgezet in concrete acties. Missie, visie en thema's samen vormen een inhoudelijk kader voor toekomstig beleid en toekomstige activiteiten.

Colofon

Penvoerder: Machteld Linssen
Redactie: Erfgoedveld in samenwerking met het Faro-team van de RCE
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022