'Veel pionieren met elkaar', over de werkwijzen en strategieën voor erfgoedparticipatie

Erfgoedprofessionals en vrijwilligers in Nederland zetten diverse werkwijzen en instrumenten in om sociale waarde te creëren en erfgoedparticipatie te stimuleren. Werken in de geest van Faro gebeurt dus al een poosje. Recent onderzoek laat zien hoe Faro in de praktijk is gerealiseerd en geeft inzicht in hoe die aanpak verder vorm kan krijgen als het verdrag wordt geratificeerd.

Colofon

Titel: 'Veel pionieren met elkaar'
Auteur: Lorna Cruickshanks, gebaseerd op de data-analyse van Annemarie Willems
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022