Omgang met beladen erfgoed in de openbare ruimte

Deze publicatie is een verslag van de inventarisatie van de behoefte bij eigenaren, beheerders en/of beleidsmakers aan een leidraad voor omgang met beladen erfgoed in de openbare ruimte. Naast de beschrijving van diverse casussen komt ook de rol van de RCE met betrekking tot dit onderwerp aan de orde.

Colofon

Auteur: Mirjam Blott
Opdrachtgever: Programma Faro (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2022