NAR 78: Dynamische Delta. Synthese onderzoek naar de archeologische bewoningsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de provincie Zeeland en het Zeeuws kleigebied

Zeeland is een provincie met een bijzondere landschapsdynamiek, waar de zee het land steeds weer heeft gevormd en vervormd. Mensen hebben zich hier voortdurend aangepast aan de omstandigheden en er gebruik van gemaakt. Deze synthese geeft inzicht in de bewoningsgeschiedenis van de Scheldemonding van het midden paleolithicum tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Hoge resolutie

Download NAR 78: 'Dynamische Delta.'
PDF document | 298 pagina's | 61.3 MB | 2022

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) nr.78
Redactie: A. Müller en J. Dijkstra
Auteurs: A. Müller, B. Jansen, W.B. Waldus en H.M. van der Velde
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022