Archeologie op de kaart

De website archeologieopdekaart.nl is een archeologische tijdreis door tien historische periodes, van de tijd van Neanderthalers tot en met de Tweede Wereldoorlog.

Per periode zijn de meest interessante voorwerpen en vindplaatsen in beeld gebracht met foto’s, filmpjes, tekeningen en 3D-reconstructies. Denk aan het oudste vaartuig ter wereld, de boomstamkano uit ongeveer 8000 voor Christus uit het Drentse dorp Pesse. Of een tempeltje uit de Bronstijd, een boemerang uit de IJzertijd, een Romeins legerkamp nabij Ermelo, de vroegmiddeleeuwse fibula van Dorestad. Voor deze website zijn negen landkaarten gemaakt, gebaseerd op paleogeografische kaarten. Deze kaarten laten zien hoe het Nederlandse landschap door de eeuwen heen is veranderd.

Wat levert het op

Archeologie op de Kaart is bestemd voor een breed publiek. Scholieren kunnen op een toegankelijke manier kennismaken met de archeologische rijkdom van de Nederlandse bodem en alle mooie vondsten en verhalen die daarbij horen. De periodes van Archeologie op de Kaart zijn gekoppeld aan de Canon van Nederland, die als richtlijn geldt binnen het geschiedenisonderwijs. De website is geschikt voor de hoogste klassen van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor docenten is de website een naslagwerk, voor leerlingen levert de website een schat aan informatie voor eigen projecten.

Gebruik van de kaart

Archeologie op de kaart is een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Door wie