'Voor ons kan erfgoed alles zijn', drie erfgoedbegrippen nader bekeken

De woorden erfgoedgemeenschap en cultureel erfgoed zijn belangrijk in het Verdrag van Faro. Ook de term participatie komt vaak voor. Maar wat wordt er precies onder verstaan in de Nederlandse erfgoedwereld? En is een strikte definiëring werkbaar? Uit het Faro-onderzoek blijkt dat de overheid, erfgoedinstellingen, belanghebbenden, burgers en vrij­willigers niet altijd dezelfde taal spreken. Om de communicatie te ver­ge­mak­ke­lijken worden de drie belang­rijkste begrippen nog eens toegelicht.

Colofon

Titel: ‘Voor ons kan erfgoed alles zijn'
Auteur: Wim Burggraaff
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022