Begrotingsmodellen instandhoudingssubsidie periode 2025-2030

Dit verplichte begrotingsmodel hoort bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Het model is nodig bij een aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor een  gebouwd rijksmonument of een zelfstandig onderdeel.

Het begrotingsmodel voor POM organisaties kan worden  opgevraagd  bij de POM-coördinator.

Voor de Instandhoudingssubsidie die in 2025 aangevraagd kan worden, worden de begrotingsmodellen voor Groen en Archeologie naar verwachting ingrijpend gewijzigd. Wij raden u daarom dringend af deze modellen voor die subsidieronde te gebruiken.