Stappenplan kunst in de openbare ruimte - Een leidraad voor beheer en behoud

Dit stappenplan geeft praktische informatie voor het beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte. Het gaat in op probleemsituaties waar eigenaren, beheerders en andere betrokkenen mee te maken kunnen krijgen. Aan bod komen onder andere onderhoud, documentatie, waardering, risicomanagement, schade en restauratie.

Kunst in de openbare ruimte vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Denk daarbij aan bouwbeeldhouwwerken, vrijstaande sculpturen, omgevingskunst, herdenkingsmonumenten, Land Art, installaties en monumentale kunst in onze directe woon- en leefomgeving. Deze toegankelijke en vaak laagdrempelige kunst is kwetsbaar. Allerlei factoren hebben invloed op deze objecten en kunnen ongewenste veranderingen en schade veroorzaken. Dit stappenplan helpt bij het behoud en beheer van deze kunstwerken.

Bij elke stap in het stappenplan worden actiepunten benoemd en wordt met hyperlinks doorverwezen naar relevante digitale documenten, websites en organisaties. De PDF is interactief en werkt het beste in Acrobat Reader.

Colofon

Tekst: Geertje Huisman, Rutger Morelissen, Simone Vermaat
Tekstredactie: Anne Versloot
Vormgeving: John Beckers
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2020