Is dit kunst of mag het weg?

Dit essay gaat over op de opkomst en ondergang van kunst in de openbare ruimte die in de periode na de voltooiing van de wederopbouw en het begin van de jaren negentig tot stand kwam.

Omgevingsvormgeving

Nederland is rijk aan kunst in de openbare ruimte. Duizenden grote en kleine kunstwerken sieren gebouwen, pleinen, plantsoenen, rotondes en landschappen. Echter wordt door de huidige gebruiker en beheerder van de publieke ruimte deze omgevingsvormgeving meestal niet eens herkend als kunst, laat staan gewaardeerd en behouden. Bij herinrichting wordt dan vaak de vraag gesteld; ‘Is dit kunst of mag het weg?’

Colofon

Auteur: Simone Vermaat
Begeleiding: Anita Blom
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019