Essay Erfgoed en democratische vernieuwing

In dit essay laten Jouke van der Werf, Lilian Grootswagers en Machteld Linssen zien waar ontwikkelingen in het democratisch denken en het erfgoed elkaar raken, wat ze voor elkaar kunnen betekenen en hoe het Verdrag van Faro en de Omgevingswet hen kunnen verbinden.

Geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk behandelen de auteurs thema’s als participatie, zeggenschap, inclusiviteit en ‘de kloof’ tussen de leefwereld van burgers en de zogeheten systeemwereld van instituties.

Colofon

Auteurs: Jouke van der Werf (Bureau op het Plein), Lilian Grootswagers (erfgoed.nu), Machteld Linssen (RCE)
Opdrachtgever: Programma Faro (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, november 2021