Behoud ex situ. Een instrument voor het behoud van een bedreigd bodemarchief als kennisbron van het verleden

Niet altijd is behoud in situ van een archeologisch rijksmonument mogelijk. Degradatie door natuurlijke processen of menselijke ingrepen kan leiden tot verlies van archeologische informatie. In deze bijzondere situaties biedt behoud ex situ, door middel van een archeologische opgraving, uitkomst. Met een beslisboom is te bepalen of dit uiterste middel ingezet kan worden.

Colofon

Auteurs: I. Roorda, F. Brounen en G. Mauro

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
11 augustus 2021