Post 65 gebedshuizen - Kerken, moskeeën, synagogen en tempels in Nederland 1966 - 2019

Dit onderzoek brengt kerken, synagogen, tempels en moskeeën in beeld die tussen 1966 en 2019 gebouwd zijn en benoemt hun karakteristieken en kwaliteiten.

Het onderzoek duidt hun betekenis in de toenmalige én de huidige samenleving: hoe ontwikkelden zich de verschillende geloven en hoe kreeg de geloofsbeleving vorm door de verschillende gebedshuizen, gebouwtypen en ruimtelijke context. Dit onderzoek heeft daarnaast tot doel een kennisbijdrage te leveren aan de totstandkoming van integrale gemeentelijke kerkenvisies, in het kader van het nationaal programma Toekomst Religieus Erfgoed. Daarvoor wordt het gehele bestand aan religieuze gebouwen in ogenschouw genomen: monument en niet-monument, kerk of ander gebedshuis, dus ook de gebouwen van na 1965 die nog niet geïnventariseerd, gewaardeerd en geselecteerd zijn in een aanwijzingsprogramma.

Colofon

Onderzoek en tekst: Evelien van Es, Gerdien van der Graaff, Lara Voerman
Begeleiding: Anita Blom, Albert Reinstra, Kees Somer, Frank Strolenberg, Herman Wesselink
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020