Stadsvernieuwing in Stroomversnelling. Inventarisatie stadsvernieuwingsplannen Interim Saldo

De jaren zeventig en tachtig was een tijd van grootschalige en experimentele stadsvernieuwing. De integrale aanpak van toen biedt nog steeds inspiratie voor opgaven van nu.

De Interim Saldoregeling was de eerste grootschalige en experimentele stadsvernieuwing in de periode 1977-1985. Veertien gemeenten kregen financiële rijkssteun voor de aanpak van hun verwaarloosde, historische binnensteden en 19de-eeuwse woonwijken. De werkwijze was integraal, fysiek en sociaal, met inspraak van bewoners en gericht op behoud van de bestaande stad. Honderd stadsvernieuwingsplannen geven inzicht in de problematiek en aanpak. De herwaardering van de stad van toen, biedt nog steeds inspiratie voor de omgang met (historische) binnensteden.

Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Colofon

Auteurs: Evelien van Es en Lara Voerman
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands