RAM 251: Terpen en wierden: verleden, heden en toekomst

Deze rapportage laat zien wat de effecten van rijksbescherming zijn op de omgang met terpen en wierden.

Bescherming rijksmonumenten

De rijksbescherming van archeologische vindplaatsen heeft als doel om het meest waardevolle archeologische erfgoed te behouden voor de toekomst. Maar hoe werkt deze bescherming in de praktijk? Om dat uit te zoeken wordt in dit onderzoek specifiek gekeken naar rijksmonumentale terpen en wierden. Ook wordt ingegaan op de totstandkoming en samenstelling van het bestand van deze specifieke rijksmonumenten.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 251
Auteurs: J. van Doesburg & J. Stöver
ISBN/EAN: 978-90-5799-304-6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018