RAM 250: Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid; de resultaten van 2011, 2012 en 2013

Op grond van dit en toekomstig veldonderzoek rond de vuursteenmijnen in het Limburgse Rijckholt – St.. Geertruid worden aanbevelingen gedaan over de bescherming van deze gebieden.

Hoge resolutie

Download 'RAM 250: Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid; de resultaten van 2011, 2012 en 2013'
PDF document | 374 pagina's | 138.5 MB | 2018

Vuursteenmijnen in Rijckholt – St. Geertruid

De vuursteenmijnen in Rijckholt – St. Geertruid (gem. Eijsden-Magraten) behoren tot de oudste zichtbare archeologische monumenten in Nederland. Ze bestaan uit een ingenieus ondergronds stelsel van gangen en schachten, dat tussen ca. 4300 en 3400/2600 v.Chr.. in gebruik is geweest voor de winning van vuursteen. De kennis over deze vuursteenmijnen is omvangrijk. Over de omgeving van de mijnen is echter weinig bekend. Om deze lacune te vullen voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een veldonderzoek uit. Het project is gestart in 2008 en duurde tot en met 2013.

Bekijk ook de onderzoeksresultaten van 2008, 2009 en 2010.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 250
Auteurs: O. Brinkkemper, A.C. Bruinink, J. Deeben (†), B. Guralnik, P. Hoebe, H. Huisman, J.W. de Kort, F. Laarman, M. van Meirvenne, J. Orbons, B. van Os, V. van Parys, J. Schreurs, L. Theunissen, J. Verhegge, A. Versendaal & J. Wallinga
Redactie: J. Schreurs & J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057993022
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018