RAM 218: Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid: de resultaten van 2010

Op grond van dit en toekomstig veldonderzoek rond de vuursteenmijnen in het Limburgse Rijckholt – St. Geertruid worden aanbevelingen gedaan over de bescherming van deze gebieden.

Oudste zichtbare archeologische monumenten

De vuursteenmijnen in Rijckholt – St. Geertruid (gemeente Eijsden-Magraten) behoren tot de oudste zichtbare archeologische monumenten in Nederland. Ze bestaan uit een ingenieus ondergronds stelsel van gangen en schachten, dat tussen circa 4300 en 3400/2600 v.Chr. in gebruik is geweest voor de winning van vuursteen. De kennis over deze vuursteenmijnen is omvangrijk. Over de omgeving van de mijnen is echter weinig bekend. Om deze lacune te vullen voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een veldonderzoek uit. Het project is gestart in 2008 en duurde tot en met 2013.

Bekijk ook de onderzoeksresultaten van 2008, 2009.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 218
Auteurs: J. Deeben, J. van Doesburg, A.G. Jong, J. Kleijne en J.W. de Kort
ISBN: 9789057992179
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013