RAM 202: Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid: de resultaten van 2008 en 2009

Op grond van dit en toekomstig veldonderzoek rond de vuursteenmijnen in het Limburgse Rijckholt – St. Geertruid worden aanbevelingen gedaan over de bescherming van deze gebieden.

Vuursteenmijnen in Rijckholt – St. Geertruid

De vuursteenmijnen in Rijckholt – St. Geertruid (gem. Eijsden-Magraten) behoren tot de oudste zichtbare archeologische monumenten in Nederland. Ze bestaan uit een ingenieus ondergronds stelsel van gangen en schachten, dat tussen ca. 4300 en 3400/2600 v.Chr. in gebruik is geweest voor de winning van vuursteen. De kennis over deze vuursteenmijnen is omvangrijk. Over de omgeving van de mijnen is echter weinig bekend. Om deze lacune te vullen voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een veldonderzoek uit. Het project is gestart in 2008 en duurde tot en met 2013.

Bekijk ook de onderzoeksresultaten van 2010 en 2011, 2012 en 2013

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 202
Auteurs: J. Deeben, M.E.T. de Grooth, J.W. de Kort, R.C.G.M. Lauwerier en M.E. ter Schegget
ISBN/EAN: 9789057991899
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2011