Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, september 2017

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit. Met dit blad houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.

Uitgave nummer 3, september 2017

Ook historische gebouwen in Groningen hebben te lijden van de aardbevingen en zullen moeten worden versterkt. Hoe doe je dat? Het onderkomen van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting is deze zomer aangekleed met kunstwerken die onvermoede krachten bezitten. En op de bodem van de Maas, midden in Maastricht, liggen de resten van een grote Romeinse brug. Sinds begin september zijn ze beschermd als rijksmonument.

Over dit en meer gaat nummer 3 van 2017 van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met dit blad houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.

Abonnement

Een abonnement op ons tijdschrift is gratis.

Voor adreswijzigingen, bestellingen van meerdere exemplaren en al uw vakinhoudelijke vragen kunt u terecht bij de InfoDesk.