Aardbevingen en erfgoed

De impact van de aardbevingen in Groningen is groot en veel huizen zijn beschadigd. De aardbevingen hebben ook schade toegebracht aan een flink aantal van de ongeveer 1.450 rijksmonumenten in het gebied. Daarnaast is er schade aan gemeentelijke monumenten, de vele beeldbepalende gebouwen en beschermde stads- en dorpsgezichten die samen het cultuurlandschap en de identiteit van Groningen vormen.

Naast het herstel van de schade is het versterken van monumenten een grote opgave. Bij monumenten kan dat op gespannen voet staan met het behoud van de monumentale waarden. Een deel van de monumenten staat bovendien leeg en moet een nieuwe bestemming krijgen.

Rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zet zich in om schadeherstel en versterking van monumenten in Groningen zorgvuldig en deskundig te laten gebeuren. De situatie rondom erfgoed in Groningen is bijzonder en urgent. Dat zorgt ervoor dat er voor Groningen ook op maat gemaakte (versnelde) procedures zijn en speciale samenwerkingen om de problemen zo goed en snel mogelijk op te lossen. We werken daarbij actief samen met de betrokken partijen in de regio zoals de provincie Groningen, gemeentes en de Nationaal Coördinator Groningen. Dit gebeurt onder de noemer van het Erfgoedprogramma. Dit programma richt zich specifiek op twee hoofddoelen:

  • Het behouden en doorontwikkelen van het Gronings erfgoed, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en daarmee de gebiedsidentiteit
  • Optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en behoud van Gronings erfgoed in zijn ruimtelijke context  

Meer hierover vindt u op onze pagina samenwerking.

Daarnaast vervullen we natuurlijk ook onze reguliere taken, zoals het geven van advies bij een omgevingsvergunning voor gebouwde, groene monumenten en archeologie.

Erfgoedloket Groningen

Samen met de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen heeft de RCE het Erfgoedloket Groningen mogelijk gemaakt. Het Erfgoedloket Groningen is het centrale, kosteloze informatie- en steunpunt voor bewoners en eigenaren van monumentale en karakteristieke gebouwen in het aardbevingsgebied. Veel van deze eigenaren worden geconfronteerd met het vaak ingewikkelde traject van schadeherstel en versterking.

Daarnaast kunnen deze erfgoedeigenaren en bewoners ook voor andere informatie bij het Erfgoedloket terecht, bijvoorbeeld over onderhoud en restauratie, financiering en subsidies of duurzaamheid en herbestemming. Het Erfgoedloket is gevestigd in de stad Groningen en organiseert regelmatig informatie evenementen in de provincie.

U kunt het Erfgoedloket telefonisch bereiken en fysiek of online bezoeken.
Erfgoedloket Groningen - Erfgoedloket Groningen

Bent u eigenaar van een monument?

Speciaal voor het aardbevingsgebied zijn processen voor versterking en aanpassing van rijksmonumenten waar mogelijk vereenvoudigd en versneld. Dat kan omdat de gemeentes, de Nationaal Coördinator Groningen en de RCE vanaf het begin samen met de eigenaren om de tafel gaan zitten om tot een veilige en kwalitatieve aanpak te komen.

Er zijn in het kader van het Erfgoedprogramma financiële regelingen voor onderhoud en instandhouding van rijksmonumenten. Deze worden door de provincie Groningen uitgevoerd. 

Bij het Erfgoedloket kunt u terecht voor al uw vragen en plannen. Het Erfgoedloket biedt ook een handig overzicht aan van financiële regelingen.

Resultaten

Vooropgesteld, er moet veel gebeuren in Groningen om de monumenten weer op orde te krijgen. In samenwerking met de eigenaren zijn resultaten geboekt die zicht geven op een nieuwe toekomst voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en andere beeldbepalende gebouwen. Op deze pagina tonen we enkele inspirerende voorbeelden van herstel en restauratie.