Aardbevingen en erfgoed

De impact van de aardbevingen in Groningen is groot. Veel huizen zijn beschadigd, ook een flink aantal van de ongeveer 1450 rijksmonumenten. Daarnaast is er schade aan gemeentelijke monumenten, de vele beeldbepalende panden en beschermde stads- en dorpsgezichten die samen het cultuurlandschap en de identiteit van Groningen vormen.

Naast het herstel van de schade is het preventief versterken van gebouwen een grote opgave. Bij monumenten kan dat op gespannen voet staan met het behoud van de monumentale waarden. Een deel van de monumenten staat bovendien leeg en moet een nieuwe bestemming krijgen. Dit alles speelt zich af in een gebied dat onder druk staat door de daling van het aantal bewoners.

Rol van de RCE

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich in om schadeherstel en versterking van monumenten in Groningen zorgvuldig en deskundig te laten gebeuren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt daarbij actief samen met de betrokken partijen in de regio.

De RCE maakt zich in het aardbevingsgebied specifiek sterk voor:

  • instandhouding van monumenten
  • erfgoed in de leefomgeving/behoud van ruimtelijke kwaliteit
  • de verbindende kracht van erfgoed

Daarnaast vervullen we onze reguliere taken, zoals het geven van advies bij een omgevingsvergunning voor gebouwde of groene monumenten.