Kerkorgels en binnenklimaat

In deze brochure leest u hoe schade aan monumentale kerkorgels als gevolg van een ongunstig binnenklimaat kan ontstaan, wat de symptomen zijn, hoe u eventuele schade kunt vaststellen én hoe u die kunt voorkomen en/of herstellen.

Voorkomen en/of herstellen schade kerkorgels

Nederland telt ruim 1200 monumentale kerkorgels. Vaak bevinden die zich hoog in de kerk waar de relatieve luchtvochtigheid lager is dan bij de grond. Dit heeft gevolgen voor het orgel, vooral in de winter wanneer er continu gestookt wordt. Met name de houten onderdelen, zoals windladen, kanalen en orgelpijpen en het leer kunnen hieronder lijden. Bij maatregelen om het binnenklimaat te optimaliseren voor het behoud van het orgel, zullen ook andere wensen meespelen, bijvoorbeeld op het gebied van comfort, kostenbeheersing en energie-efficiëntie. Het is zaak daarin een compromis te vinden.

Bekijk ook de brochures Klimaatbeheersing in monumentale kerken en Meten van binnenklimaat - Waarom, waar?.

Colofon

Reeks: Gidsen Cultuurhistorie
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017