Meten van het binnenklimaat: waarom, waar?

Deze brochure geeft inzicht in de verschillende aspecten van het meten van het binnenklimaat, en laat door een praktisch stappenplan zien hoe een klimaatmeting het beste kan worden aangepakt.

Stappenplan meetstrategie

De brochure presenteert een stappenplan waarmee de gebruiker een meetstrategie kan ontwikkelen om zo de benodigde data te kunnen verzamelen. Deze publicatie onderscheidt een aantal stappen. De volgende vragen moeten stuk voor stuk worden beantwoord: Waarom wil je iets weten? Daarna moet er algemene informatie worden verzameld over de locatie en de situatie. Dan komen de volgende vragen aan bod: Wat wil je precies meten? Waar moet dan worden gemeten? Hoe kan het best worden gemeten? Nadat deze waarom, wat, waar en hoe vragen zijn beantwoord is het tijd om de resultaten te verwerken, te interpreteren en een meetplan op te stellen. Pas daarna kan actie worden ondernomen.

Colofon

Reeks: Preventieve conservering
Auteurs: Bart Ankersmit, Agnes Brokerhof, Wolter Kragt, Marc Stappers, Nina Duggen, Jaap de Jonge, Jan Schonewille, Herman Eijdems, Marco Martens, Henk Schellen, Marysa Otte, Judith Tegelaers
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010