De Deltawerken - Cultuurhistorie en ontwerpgeschiedenis

De veiligheid staat voorop, maar de Deltawerken hebben ook een grote cultuurhistorische betekenis. Deze pilotstudie gaat daarop in.

Hoge resolutie

Download 'De Deltawerken - Cultuurhistorie en ontwerpgeschiedenis' PDF document | 116 pagina's | 125.3 MB | 2015

Convenant

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat hebben een convenant opgesteld waarin onder meer is vastgelegd dat de cultuurhistorische waarden van waterstaatswerken bij transformaties moeten worden meegewogen. De landschappelijke kwaliteiten van de Deltawerken kunnen in toekomstige plannen worden ingezet. Denk aan het materiaalgebruik, zichtlijnen, de ritmiek van de constructie, de enscenering van het landschap en het water in relatie tot de bouwwerken. In deze pilotstudie wordt een eerste aanzet gegeven voor een cultuurhistorische analyse en de waardering van zestien Deltawerken.

Colofon

Tekst: SteenhuisMeurs
SteenhuisMeurs BV, 2015