RAM 222: Merovingers in een villa 2

Deze rapportage is het resultaat van nader onderzoek naar een archeologisch rijksmonument bij Borgharen: een rijke vindplaats met resten van Merovingische graven en een Romeinse villa.

DNA-onderzoek, röntgenfluorescentiespectrometrie en isotopenonderzoek

Het onderzoek is in fasen uitgevoerd. De resultaten van eerder onderzoek zijn gebundeld in de Rapportage Archeologische Monumentenzorg Merovingers in een Villa. In deel 2 wordt verslag gedaan van de opgravingscampagne uit 2012 en het daarop volgende onderzoek naar deze bijzondere combinatie van villa en grafveld. Het rapport laat zien hoe – naast de meer traditionele methoden – DNA-onderzoek, röntgenfluorescentiespectrometrie en isotopenonderzoek gedetailleerde resultaten opleveren. Inmiddels is het rijksmonument afgedekt met gaas en grind om het voor toekomstig onderzoek te bewaren.

Colofon

Reeks: Rapportage archeologische monumentenzorg (RAM) 222
Auteurs: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: R.C.G.M. Lauwerier, J.W. de Kort, O. Brinkkemper, J.H.C. Deeben, T. de Groot, D.J. Huisman, I.M.M. van der Jagt, F.J. Laarman, S.A. Muller, B.J.H. van Os, C.A.M. van Rooijen, E.M. Theunissen, H.J. Tolboom. Universiteit van Amsterdam, Archeologie: J. Hendriks, R.G.A.M. Panhuysen. Gemeente Maastricht: G.C. Soeters Universiteit Leiden, Archeologie: C.R. Brandenburgh, M. Kars, W.J. Kuijper, F.C.W.J. Theuws. Universiteit Leiden, Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek: E. Altena, P. de Knijff, M. Smeding. Vrije Universiteit, Instituut voor Geo- en Bioarcheologie: L.M. Kootker. Staatsbosbeheer: P. Roomberg. Naturalis Biodiversity Center: A.M. Nieman, J.C. Zwaan. TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Geo-engineering and Geoscience: E. Meijvogel, D.J.M. Ngan-Tillard, W. Verwaal Saxion Hogescholen: R.M. Vogelzang
ISBN/EAN: 9789057992346
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014