RAM 189: Merovingers in een villa; Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen – Pasestraat. Onderzoek 2008-2009

Bij archeologisch onderzoek in Borgharen zijn Merovingische graven onderzocht en de sporen van een Romeinse villa gedocumenteerd. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd.

Familierelaties

In de aangetroffen graven lagen zowel mannen, vrouwen als kinderen. Bijzonder is dat door de combinatie van fysisch-antropologisch en DNA-onderzoek familierelaties konden worden aangetoond. De grafinventaris stamt uit de 6e en 7e eeuw en is zeer omvangrijk: van sieraden en vaatwerk tot wapentuig. Het tweede doel van het onderzoek was de documentatie en registratie van gegevens over het villaterrein. De combinatie van het aangetroffen schervenmateriaal en het beschilderde pleisterwerk plaatst het gebruik van de villa voornamelijk in de 2e eeuw.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 189
Redactie: R.C.G.M. Lauwerier, A. Müller (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) & D.E. Smal (Universiteit van Amsterdam)
Auteurs: R.C.G.M. Lauwerier, A. Müller, D.E. Smal, E. Altena, O. Brinkkemper, J. Deeben, T. de Groot, J. Hendriks, D.J. Huisman, M.M.E. Jans, M. Kars, P. de Knijff , L. Laken, F.J. Laarman, L. Megens, S.A. Muller, B.J.H. van Os, R.G.A.M. Panhuysen, J. Peeters, M. Smeding, G.C. Soeters, F.C.W.J. Theuws, R. Vogelzang
ISBN: 978-90-5799-184-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 201