Kennis voor de zorg voor ons erfgoed nr. 4

Een overzicht van de kennisproducten die in 2013 werden geleverd door de sectoren Kennis Onroerend Erfgoed en Roerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kennisproducten Nederlandse onroerende erfgoed

Deze publicatie biedt een overzicht van de kennisproducten die door de sector Kennis Onroerend Erfgoed en sector Kennis Roerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2013 werden geleverd. Het betreft onder meer publicaties, colleges, lezingen, symposia, platforms, congressen en adviesprojecten. Uit het overzicht blijkt dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een brede kennis van het Nederlandse onroerende en roerende erfgoed. Het gaat hierbij om erfgoed uit het eerste begin van de vroege prehistorie tot de dag van vandaag. Ook het werkterrein is breed: kunst en kunstnijverheid, archeologie, monumentenzorg en historisch landschap. De Rijksdienst ziet heel Nederland als werkveld. In een enkel geval worden uitstapjes naar andere delen van de wereld gemaakt.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014