RAM 215: Doxaal van de domproost; een gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in de Maartenskerk te Doorn in februari 2011

De resultaten van een gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek wijzen erop dat de Doornse Maartenskerk een belangrijke kerk in het Sticht is geweest.

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek Doornse Maartenskerk

Aanleiding voor het onderzoek was de aanleg van een nieuwe vloer met vloerverwarming. Een van de belangrijkste vondsten is het fundament van een twaalfde-eeuwse ingesnoerde tufstenen koorsluiting. Op de scheiding van koor en schip zijn resten van een triomfboog gevonden. Onder deze boog is later een doxaal aangebracht. Een doxaal is een wand of hek met een galerij of tribune, die zich meestal tussen schip en koor bevindt.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 215
Auteurs: J. van Doesburg, J.W. de Kort & A. Reinstra, met een bijdrage van F.J. Laarman
ISBN: 9789057992094
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013