Rijksmonumenten in de omgevingsvergunning: handleiding voor de gemeente

Deze brochure schetst de vergunningprocedure voor een omgevingsvergunning bij rijksmonumenten voor medewerkers van gemeenten.

De omgevingsvergunning komt voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvrager kan hiervoor online terecht bij één loket, het Omgevingsloket Online (OLO). Voor het meeste (klein) onderhoud van monumenten is geen vergunning meer nodig. Denk aan schilderwerk in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten en onderhoud aan het dak door riet bij te stoppen of enkele dakpannen te vervangen. Groot onderhoud, sloopwerkzaamheden en een wijziging van de functie vallen wel onder de Omgevingswet. In deze brochure wordt het gehele traject toegelicht, van de benodigde gegevens bij een aanvraag tot de criteria voor toewijzing of weigering van een vergunning. Ook de procedures die gelden voor bijzondere gevallen, zoals kerkelijk erfgoed en archeologische rijksmonumenten zijn beschreven.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed