De Pieterskerk in Leiden; bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens

Deze complete monografie is het resultaat van jarenlang onderzoek naar de Pieterskerk in Leiden en behandelt de bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens. 

Zes eeuwen geschiedenis Pieterskerk in Leiden

Al sinds haar stichting in 1121 is de Pieterskerk in Leiden een van de belangrijkste gebouwen van de stad. Dit boek belicht de geschiedenis van het gebouw en het gebruik door zes eeuwen heen. Ook wordt er ingegaan op enkele recentere ontwikkelingen, zoals de Pieterskerk in de Tweede Wereldoorlog en de recente restauratie. Deze grootscheepse restauratie maakte het mogelijk op anders onbereikbare plaatsen te kijken, wat nieuwe inzichten in de bouwhistorie heeft opgeleverd.

Colofon

Redactie: E. den Hartog, J.W. Veerman, E. Grasman, D.J. de Vries
ISBN: 978-90-400-78187
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, WBOOKS, 2011