RAM 176: De (on)mogelijkheden van archeologievriendelijk bouwen op terpen en wierden

Op twee archeologische rijksmonumenten in Groningen is onderzocht wat de gevolgen zijn van heien op terpen. De schade beperkt zich hier tot enkele centimeters buiten de heipalen.

Effecten heipalen op wierdelagen

De aanleiding van het onderzoek waren plannen om de archeologische monumenten Kenwerd en Groot Wetsinge (provincie Groningen) te bebouwen. Er is weinig bekend over de mogelijke effecten van heien op wierdelagen en de daarmee samenhangende archeologische grondsporen. De resultaten van dit onderzoek zijn niet representatief voor andere terpen en wierden. Elke terp is uniek en heeft een zeer specifieke samenstelling. Daarom verdient het aanbeveling om dit onderzoek ook in andere gebieden met een andere grondsamenstelling uit te voeren. Alleen op die manier kan een algemeen beeld ontstaan van de effecten van het gebruik van heipalen op archeologische terreinen.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 176
Auteurs: DJ. Huisman, J. van Doesburg, A. Müller en J. Stöver
ISBN/EAN: 978-90-5799-148-6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2009