Beton onderhoud en herstel

Beton kent vele verschijningsvormen. Het onderhouden van beton is dan ook maatwerk. Deze brochure geeft aanbevelingen om beton te behouden en te herstellen.

Beton

Herstelmogelijkheden verschillende schades beton

Deze brochure geeft informatie over het onderhoud van beton en laat de mogelijkheden zien voor herstel bij verschillende schadeoorzaken. Het vervolg op deze brochure, Beton: herstel en uitvoering gaat dieper in op de uitvoering van herstelwerk, herstelmaterialen, conserveringstechnieken, het verstevigen van de constructie en het waarborgen van de kwaliteit. De historische ontwikkeling van beton, de materiaaleigenschappen, schademechanismen en analysetechnieken zijn beschreven in de brochure Beton: schade en analyse.