Beton herstel en uitvoering

Het behoud van monumentaal beton staat of valt bij een zorgvuldige uitvoering. Deze brochure geeft aanbevelingen hoe beton het beste hersteld en behouden kan worden.

Beton

Aanhelen van beton

In de praktijk blijkt dat niet al het herstelwerk even duurzaam is of bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van de historische betonconstructie. Deze brochure gaat in op de uitvoering van herstelwerk, herstelmaterialen en het waarborgen van de kwaliteit, en is een vervolg op Beton: onderhoud en herstel. De historische ontwikkeling van beton, de materiaaleigenschappen, schademechanismen en analysetechnieken zijn beschreven in Beton: schade en analyse. De meest voorkomende vorm van herstel is het aanhelen van beton. Daarbij wordt op plaatsen waar beton door schade is verdwenen nieuw materiaal aangebracht. Deze brochure laat stap voor stap zien hoe het aanhelen van beton in zijn werk gaat. Tenslotte komt kathodische bescherming aan bod: een elektrochemische conserveringstechniek, waarbij met behulp van elektrische stroom het roesten van wapening wordt gestopt of afgeremd.