Het conserveren en repareren van historische houten vensters en deurpartijen

Deze Gids Techniek belicht de technische mogelijkheden om historische houten vensters en deurpartijen te conserveren of te herstellen.

Vensters behouden

Door vensters te vervangen kan de architectuur van een pand sterk worden aangetast. Daarom heeft het de voorkeur om ze te behouden. Deze brochure geeft aanbevelingen over de technische mogelijkheden. Een andere brochure Instandhouding van historische houten vensters gaat in op de regelgeving op dit gebied en de mogelijkheden om historische vensters verantwoord te behouden in combinatie met een betere isolatie, veiligheid of zonwering.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 14
Redactie Matth van Rooden, Margo van der Sluys, Michiel van Hunen, Ries van Hemert, Els Reijn en Dirk Snoodijk
Tekst: Matth van Rooden en Michiel van Hunen in samenwerking met de RDMZ-werkgroep Houten vensters repareren
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004