Instandhouding van historische houten vensters

Kozijnen bepalen voor een belangrijk deel het aangezicht van een gevel. Deze Gids Techniek bevat aanbevelingen voor een zorgvuldige restauratie of renovatie van historische vensters.

Restauratie of renovatie historische vensters

Er is een duidelijke vernieuwingsdrang gaande waarbij historisch waardevolle houten vensters vervangen worden door gemakkelijker te onderhouden kunststof of aluminium exemplaren. Het uitgangspunt is altijd dat behoud voor vernieuwing gaat. Deze brochure verschaft duidelijkheid over de regelgeving die een rol speelt bij het behoud van historische vensters, zoals de Monumentenwet, het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Ook gaat de gids in op de verschillende manieren om historische vensters verantwoord te behouden of te restaureren om zo te zorgen voor een betere isolatie, veiligheid en zonwering. Een andere brochure Het conserveren en repareren van historische houten vensters en deurpartijen gaat in op de technische mogelijkheden om vensters te conserveren of te herstellen.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 7
Redactie: Frans van der Helm, Ries van Hemert, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys, Dirk Jan de Vries en Dirk Snoodijk
Tekst: Marijke van Riel
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005