Het loopt in de papieren; geïntegreerde bestrijding van insecten in collecties

Dit boek behandelt alle aspecten van de geïntegreerde bestrijding van insecten in musea, archieven en bibliotheken. Voorkomen is hierbij beter dan genezen.

Geïntegreerde bestrijding insecten in collecties

Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt hierbij op preventieve maatregelen en de controle daarvan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen. In dit boek worden bij elke stap de te nemen maatregelen benoemd. Verdere informatie over een bepaald onderwerp en acties die een uitgebreidere uitleg nodig hebben, worden in de bijlagen behandeld. Hier staan ook de meest voorkomende schadelijke insecten in collecties, met een korte beschrijving van hun uiterlijk, gedrag, schade en mogelijke bestrijdingsmethoden.

Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar.

Colofon

Auteurs: Agnes W. Brokerhof, Bert van Zanen, Ko van de Watering en Henk Porck
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003