Woonhuissubsidie aanvragen

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die u maakt in 2023 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2024.

Hoe werkt de aanvraag?

In deze video vertellen we hoe u woonhuissubsidie aanvraagt.

In deze video vertellen we hoe u woonhuissubsidie aanvraagt.
 
U dient uw subsidieaanvraag in via een digitaal subsidieportaal in de periode van 1 maart tot en met 30 april. Dit doet u via cultureelerfgoed.nl. 

Controleer voordat u inlogt of u alle noodzakelijke gegevens en stukken klaar hebt liggen. U kunt namelijk niet tussentijds opslaan om even iets op te zoeken. Als het scherm te lang open staat zonder dat u in de aanvraag werkt, logt DigiD u automatisch uit.

U heeft de volgende stukken nodig: 

  • Uw DigiD gegevens om mee in te loggen 
  • De gespecificeerde facturen
  • Wanneer u gemachtigd bent het machtigingsformulier en het burgerservicenummer van de eigenaar.
  • En wanneer u een aanvraag boven de 70.000 euro doet ook het inspectierapport.

In het digitaal subsidieportaal heeft u drie aanvraagopties. We tonen eerst de route die u doorloopt wanneer u zelf een aanvraag doet. U klikt op de button ‘vraag aan voor uzelf’.

Vervolgens vult u uw persoonsgegevens in. 

Daarna haalt u de gegevens van uw rijksmonument op. Als u het nummer van uw rijksmonument niet bij de hand heeft, kunt u deze opzoeken in het rijksmonumentenregister. Daar vindt u ook het adres van uw rijksmonument. Staat het adres er niet bij of is het niet meer juist? Vul dan deze gegevens zelf in. 

Vervolgens bevestigt u de gegevens van uw rijksmonument.

Nu kunt u starten met het invoeren van de factuurgegevens. In dit geval voor schilderwerk. 

U vult per leverancier, aannemer of winkel de kosten in waarvoor u subsidie wilt aanvragen. U start met de naam van de leverancier en daarna uploadt u de factuur. Daaronder kunt u de kostenpost aangeven en de gemaakte kosten invullen. U kunt altijd een extra bijlage toevoegen, zoals foto’s.   

Het is mogelijk om een extra leverancier of kostenpost toe te voegen met de knoppen ‘factuur toevoegen’ of ‘leverancier toevoegen’. 

Nadat u al uw facturen heeft ingediend, ziet u onderaan het totaalbedrag.  

Vervolgens kunt u de subsidieaanvraag afronden. U verklaart dat de gegevens juist zijn ingevuld en dat u voldoet aan de voorwaarden voor subsidie. 

Vervolgens klikt u op de button om de aanvraag in te dienen. 

Daarna verschijnt een pop-up in uw scherm met het totaalbedrag van de ingediende kosten. Ook kunt u op dit moment uw aanvraag nog wijzigen, mocht dat nodig zijn. 

Na het indienen van u uw aanvraag, ontvangt u een e-mail van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met een bevestiging en een samenvatting van uw aanvraag.

Heeft u na het indienen van de aanvraag nog vragen? Dan kunt u deze stellen via info@cultureelerfgoed.nl. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan eventueel contact met u opnemen om aanvullende gegevens op te vragen.

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren, of een aandeelhouder of certificaathouder van een Natuurschoonwet BV of Natuurschoonwet NV? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen en de door de VVE gemaakte kosten opvoeren. 

U klikt in het aanvraagportaal op de button ‘vraag aan voor uzelf’ en vult vervolgens uw persoonsgegevens in. Nadat u uw persoonsgegevens heeft ingevuld, haalt u de gegevens van uw rijksmonument op.
Geef vervolgens aan dat u lid bent van een VVE of een aandeelhouder of certificaathouder van een NSW-BV of NSW-NV. 

U kunt aangeven dat u kosten wilt opvoeren die zijn gemaakt binnen de VVE en welke verdeelsleutel u wilt hanteren. Voeg ook de verklaring van de verdeelsleutel toe. De verdeelsleutel vindt u in de eigendomsakte van uw woning. U kunt deze ook raadplegen op mijnoverheid.nl. 

Als een factuur op naam van de VVE staat, kunt u dat hier aangeven. De door u eerder ingevulde verdeelsleutel wordt dan toegepast. 

U kunt daarnaast eigen gemaakte kosten toevoegen. Eventueel kan u, ter verduidelijking van de werkzaamheden een foto bijvoegen.

Vervolgens rond u de aanvraag af. 

Wilt u een aanvraag indienen namens een Vereeniging van eigenaren of natuurschoonwet  dan kiest u in het aanvraagportaal voor de optie “vraag aan voor VVE/NSW”. Als u hier gebruik van wilt maken, hoeft niet iedereen ingestemd te hebben. U doet dan bijvoorbeeld de aanvraag voor 90% van de leden. De leden die niet hebben ingestemd, kunnen dan een aanvraag voor zichzelf indienen. 

Na het invullen van uw persoonsgegevens, voegt u het machtigingsformulier toe. Een machtiging moet door elke eigenaar ondertekend zijn. Het VVE-besluit is niet voldoende.  

Daarna vervolgt u de aanvraag en rondt u deze af.

U kunt een aanvraag voor iemand anders doen wanneer u door deze persoon bent gemachtigd. 
U selecteert in het aanvraagportaal de button ‘vraag aan voor een ander’. 

Vervolgens vult u de persoonsgegevens van de eigenaar in. Daar hoort ook het BSN-nummer bij. 

Ten slotte vult u uw gegevens als gemachtigde in, en voegt u de ingevulde machtigingsverklaring toe. 

Daarna vervolgt u de aanvraag. Na afronding hiervan ontvangt u als gemachtigde de correspondentie. 

Wilt u een aanvraag indienen waarbij de kosten boven de 70.000 euro uitkomen? Dan vragen we u een inspectierapport bij te voegen. 

Deze mogelijkheid wordt zichtbaar als de totale kosten van de door u ingediende facturen meer dan 70.000 zijn. Het is mogelijk om hier een toelichting op te geven. 

Aanvragen over 2023

U vraagt de woonhuissubsidie aan via het online formulier. Dat doet u voor werkzaamheden die in 2023 zijn uitgevoerd.  Raadpleeg vooraf de checklist. Hierin staat wat u nodig heeft om tussen 1 maart en 30 april 2024 een aanvraag te kunnen doen.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

  • Uw DigiD gegevens: u logt in met DigiD.
  • Het rijksmonumentnummer.
  • Gespecificeerde facturen
  • Eventueel een machtigingsformulier en het burgerservicenummer van de eigenaar.
  • Inspectierapport bij aanvragen boven de €70.000

Let op: check voordat u inlogt of u alle noodzakelijke gegevens en stukken klaar hebt liggen. U kunt namelijk niet tussentijds opslaan om even iets op te zoeken. Als het scherm te lang open staat zonder dat u in de aanvraag werkt, logt DigiD u automatisch uit.

Kijk ook op Aanvraag woonhuissubsidie voorbereiden. Hier leest u precies wat nodig is voor een subsidieaanvraag en welke aanvullende stukken voor een VvE vereist zijn.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u in een e-mail een bevestiging en een samenvatting.

Aanvraag corrigeren

Heeft u al een aanvraag ingestuurd, maar heeft u een fout gemaakt of  bent u iets vergeten? Dien dan een volledig nieuwe aanvraag in voor 1 mei via het aanvraagformulier op onze website. Uw eerste aanvraag wordt als ingetrokken beschouwd.

Iemand machtigen om de aanvraag te doen

Wilt u iemand machtigen om voor u subsidie aan te vragen? Vul dan samen het juiste machtigingsformulier in en voeg deze toe aan de aanvraag.  Bij een machtiging is het burgerservicenummer (BSN) van de eigenaar nodig.

Beschikking binnen 13 weken

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u een beschikking op uw aanvraag.

Bezwaar

Mocht u bezwaar hebben tegen de beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.