Woonhuissubsidie aanvragen

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. Voor werkzaamheden uit het jaar 2019 kunt u geen subsidieaanvraag meer doen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die gemaakt zijn in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

Subsidie aanvragen

Tussen 1 maart tot en met 30 april dient u uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via het digitale subsidieportaal. Het portaal is geopend vanaf 1 maart. Na 30 april is dit portaal gesloten.

Het moment van indienen heeft geen gevolgen voor de toekenning of de hoogte van de subsidie, dus neem uw tijd. U heeft vanaf 1 maart tot en met 30 april om de woonhuissubsidie aan te vragen.

Hoofd VvE met onderliggende VvE's

Bent u lid van een onderliggende VvE en vraagt u woonhuissubsidie aan? Op de pagina Hoofdvereniging van eigenaren met onderliggende verenigingen leest u waar u speciaal op moeten letten bij uw aanvraag.

Iemand machtigen om de aanvraag te doen

Wilt u iemand machtigen om voor u subsidie aan te vragen? Vul dan samen het machtigingsformulier in en voeg deze toe aan de aanvraag.  Bij een machtiging is het burgerservicenummer (BSN) van de eigenaar nodig.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u in een e-mail een bevestiging en een samenvatting.

Beschikking binnen 13 weken

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u een beschikking op uw aanvraag.

Bezwaar

Mocht u bezwaar hebben tegen de beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.

Bekijk het instructiefilmpje over het subsidieportaal

Deze korte animatie laat zien hoe u de woonhuissubsidie eenvoudig kunt aanvragen.

Animatie subsidie woonhuismonumenten

Woont u in een rijksmonument? En heeft u kosten gemaakt voor onderhoud en/of restauratie?  Dan kunt u een percentage van deze kosten vergoed krijgen, door woonhuissubsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Ga naar subsidie.cultureelerfgoed.nl en log in met uw DigiD.

Vul uw persoonsgegevens in.

Voer het Rijksmonumentnummer in van het pand waarvoor u subsidie aanvraagt en selecteer het juiste adres.

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren? Of aandeelhouder van een NSW BV of NV? Vul dan het percentage in waarmee u persoonlijk bijdraagt aan de gemaakte kosten... en upload een verklaring waaruit dit blijkt.

Voer nu de kosten op waarvoor u subsidie aanvraagt.

Upload de factuur en plaats de bedragen uit de factuur in de juiste categorie.

Maak hiervoor een keuze uit de categorieen. Staan er op de factuur meerdere bedragen die horen bij dezelfde categorie? Tel deze bedragen dan op.

De werkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen, vindt u op cultureelerfgoed.nl 

Heeft u nog een factuur? Voeg die dan toe.

En vergeet niet een inspectierapport mee te sturen, als u méér dan 70.000 euro aan kosten opgeeft.

Klaar met uw aanvraag? Een bevestiging én een samenvatting ontvangt u per e-mail.

Meer weten over de voorwaarden? Kijk dan op cultureelerfgoed.nl 
subsidie woonhuismonumenten.