Woonhuissubsidie aanvragen

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die u maakt in 2024 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2025.

Aanvragen over 2024

U vraagt de woonhuissubsidie aan via het subsidieportaal. Dat doet u voor werkzaamheden die in 2024 zijn uitgevoerd. Raadpleeg vooraf de checklist. Hierin staat wat u nodig heeft om tussen 1 maart en 30 april 2025 een aanvraag te kunnen doen.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

  • Uw DigiD gegevens: u logt in met DigiD.
  • Het rijksmonumentnummer.
  • Gespecificeerde facturen
  • Eventueel een machtigingsformulier van de eigenaar.
  • Inspectierapport bij aanvragen boven de €70.000

Let op: check voordat u inlogt of u alle noodzakelijke gegevens en stukken klaar hebt liggen. U kunt namelijk niet tussentijds opslaan om even iets op te zoeken. Als het scherm te lang open staat zonder dat u in de aanvraag werkt, logt DigiD u automatisch uit.

Kijk ook op Aanvraag woonhuissubsidie voorbereiden. Hier leest u precies wat nodig is voor een subsidieaanvraag en welke aanvullende stukken voor een VvE vereist zijn.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, ontvangt u in een e-mail een bevestiging en een samenvatting.

Aanvraag corrigeren

Heeft u al een aanvraag ingestuurd, maar heeft u een fout gemaakt of bent u iets vergeten? Tot en met 30 april kunt u wijzigingen doorgevoeren in het subsidieportaal. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Op en na 1 mei kunt u voor wijzigingen contact opnemen met de Infodesk.

Iemand machtigen om de aanvraag te doen

Wilt u iemand machtigen om voor u subsidie aan te vragen? Vul dan samen het juiste machtigingsformulier in en voeg deze toe aan de aanvraag. 

Beschikking binnen 13 weken

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u een beschikking op uw aanvraag.

Bezwaar

Mocht u bezwaar hebben tegen de beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van DUO.