114,9 miljoen euro subsidie voor instandhouding rijksmonumenten

De afgelopen periode is voor een totaalbedrag van € 114,9 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten, waarvan € 68,3 miljoen vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: instandhoudingssubsidie) en € 46,6 miljoen vanuit de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: woonhuissubsidie).

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor onderhoudskosten die gemaakt zijn in het kalenderjaar ervoor. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele onderhoudskosten.

Dit jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 7185 aanvragen voor de woonhuissubsidie kunnen honoreren voor een totaal bedrag van € 46,6 miljoen. Alle aanvragers hebben het besluit eind juli ontvangen. Niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd. Bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, er geen sprake was van een woonfunctie of van particulier eigendom, of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Synagoge arnhem vanaf de straat gezien
De synagoge in Arnhem is een van de rijksmonumenten die instandhoudingssubsidie ontvangen

Instandhoudingssubsidie

De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele onderhoudskosten.

Eind augustus zijn alle besluiten verzonden naar de aanvragers van de instandhoudingssubsidie. Er zijn in totaal 1610 aanvragen gedaan voor 2164 rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Daarvan heeft de RCE 1230 aanvragen voor 1722 rijksmonumenten kunnen honoreren voor in totaal € 68,2 miljoen. 187 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd. 229 rijksmonumenten hebben geen subsidie ontvangen omdat het subsidieplafond bereikt was.

Subsidie stimuleert structureel onderhoud

De instandhoudingssubsidie en woonhuissubsidie zijn belangrijke peilers voor het in goede staat houden van de Nederlandse rijksmonumenten. De regelingen stimuleren eigenaren structureel onderhoud uit te voeren, waardoor kostbare restauraties voorkomen kunnen worden. De komende weken maakt de RCE een analyse van alle subsidieaanvragen van dit jaar. Cijfers over aantallen verleningen, afwijzingen en verdeling over specifieke categorieën monumenten en eigenaren worden zoals gebruikelijk uiterlijk 30 september gepubliceerd op Erfgoedmonitor.nl.