Religieus erfgoed

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Monumentale kerken, kloosters en hun interieurs worden gewaardeerd door jong en oud, en ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet. Het afnemende aantal actieve religieuzen zet het voortbestaan van veel kerken en kloosters echter onder druk. Met als gevolg dat een groot aantal voor de eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt.

Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Zo ontstaan nieuwe geloofsgenootschappen en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen. Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie betekent dus niet per definitie het verlies van het gebouw. Nederland koestert haar kerken en kloosters in toenemende mate. Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.

Toekomst religieus erfgoed

Op 10 november 2018 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend namens overheden, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties. Het doel van deze overeenkomst is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed in Nederland.

In deze 'nationale kerkenaanpak' pakken de samenwerkingspartners de komende jaren diverse acties op waarvoor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Op de pagina's in dit onderwerp (zie bovenaan) leest u bijvoorbeeld over de mogelijkheid om een integrale lokale kerkenvisie op te stellen.