Landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie

Het landschap meenemen in een omgevingsvisie, hoe kunnen gemeenten dat doen? En hoe kunnen zij hierbij bewoners en andere betrokkenen meenemen (participatie)? Deze handreiking helpt gemeenten hierin, stap voor stap.

Landschapsbiografie

Bijvoorbeeld door een landschapsbiografie te maken. Een gemeente brengt hiermee samen met bewoners uit de streek de kernkwaliteiten en ontwikkelrichtingen van een gebied in kaart.

De handreiking bevat vier casussen die laten zien hoe je dit kunt aanpakken. Vervolgens wordt besproken hoe de biografie en de kernkwaliteiten van het landschap richting kunnen geven aan de plannen, ontwerpen en ambities van gemeenten.

Eindrapport gewaardeerd landschap

De Handreiking is gemaakt in het kader van het project 'Gewaardeerd landschap'. Op deze pagina kunt u ook een eindrapport van dit project downloaden. In dit eindrapport zijn ook de vier casussen uitgebreider te lezen.