Een toekomst voor kloosters

In deze brochure zijn uitgangspunten, voorbeelden en tips op een rij gezet die helpen om de herbestemming van kloosters tot een goed einde te brengen.

Herbestemming kloosters met behoud cultuurhistorische waarde

De herbestemming van kloosters is een opgave om rekening mee te houden. Niet alleen door ontkerkelijking, maar ook doordat veel functies zijn overgenomen door andere instanties. Denk aan hospice, zorg en wonen voor ouderen of mensen met een beperking, gezondheidscentra, scholen en opleidingen. Deze brochure geeft antwoord op veelgestelde vragen over de herbestemming van kloostercomplexen. Wat maakt deze gebouwen monumentaal? Welke partijen spelen een rol bij herbestemming? Welke stappen moet een eigenaar zetten om tot een passend verbouwingsplan te komen? Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

Colofon

Reeks: Een toekomst voor
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013