Direct naar

MACHU
Beeld: ©Rijkswaterstaat

MACHU

MACHU is ontwikkeld binnen het MACHU-project als een tool om informatie over onderwater archeologie uit te wisselen en te ontdekken.

Als GIS (Geografisch Informatie Systeem) biedt MACHU de mogelijkheid om erfgoedinformatie te combineren met andere specifieke gebiedsgerelateerde onderwerpen, zoals onderzoeksgegevens van locaties, milieugegevens, wettelijke informatie en historische kaarten.

MACHU bevat een aantal standaardkaartlagen (webmapservices) die worden geleverd door MACHU-partners en derde partijen. Gebruikers kunnen deze kaartlagen uitbreiden met nieuwe kaartlagen voor persoonlijk gebruik. Bijvoorbeeld om mogelijke threads naar specifieke UCH-sites te onderzoeken. De archeologielaag is gebaseerd op informatie uit het MoSS-masterbeheerplan. Een managementplan kan worden gezien als een verzameling informatie-elementen die van toepassing zijn op een archeologisch object (of site).
Een selectie van deze informatie-elementen (zoals beschreven door de velden van de shapefile) vormt de archeologielaag die door het GIS kan worden gepresenteerd en bevraagd.

Gebruik van MACHU en registratie

Vanwege de (gevoelige) aard van de informatie (met name de exacte posities van sites), is MACHU alleen beschikbaar voor de wetenschappelijke gemeenschap en professionele maritieme belanghebbenden. 

Gebruikers moeten zich eerst registreren om toegang te krijgen, dat kan via het registratieformulier.

Documentatie

Meer informatie en de documentatie over MACHU staat op onze Engelstalige website:

De MACHU reports zijn ook op deze site gepubliceerd.