Data over buitenlandse scheepswrakken

Informatie en verhalen over schepen in buitenlandse wateren zijn online toegankelijk via Machu (Managing Cultural Heritage Underwater) en Maritime Stepping Stones (MaSS).

MACHU

MACHU is een geografisch informatiesysteem waarin een schat aan informatie over projecten, testgebieden, onderzoek en archeologische vindplaatsen beschikbaar is. Het digitale systeem wordt ook gebruikt voor de uitwisseling van gegevens over Nederlandse schepen overzee.

MaSS

MaSS is een online database waarin vindplaatsen van Nederlands maritiem erfgoed in kaart zijn gebracht en waar het verhaal van deze vindplaatsen wordt verteld. De website maakt maritiem erfgoed voor een breed publiek toegankelijk.