Buitenlandse projecten en samenwerkingen maritiem erfgoed

Om maritiem erfgoed over te dragen aan toekomstige generaties, onderzoekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waar erfgoed onder water ligt, wat waardevol is en wat beschermd moet worden.

Programma Maritiem Erfgoed Internationaal

In het programma Maritiem Erfgoed Internationaal (2019-2021) zet de RCE zich hier extra voor in. Door concrete projecten maar ook door kennis te ontwikkelen op het gebied van beleid en beheer en in te zetten op internationale samenwerkingen.

In het programma werken we samen met de ministeries van OCW, Defensie, Buitenlandse Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf. Meer info over het programma en wat we doen, is te vinden in onze brochure of op onze Engelstalige website onder het onderwerp Maritime Heritage.

Gedeeld Cultureel Erfgoed

Samenwerking met andere landen (waaronder Australië, Brazilië en Zuid-Afrika) gebeurt ook veel binnen het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed. Hierin focust de Rijksdienst zich op het maritieme erfgoed dat Nederland met één van deze landen verbindt.