NAR 83: Zo goed als nieuw. Archeologische aanwijzingen voor het hergebruik van bouwmaterialen en constructie-elementen

Hergebruik van bouwmaterialen, constructie-elementen en scheepsresten is een verschijnsel dat vanaf het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd voorkomt. Het rapport ‘Zo goed als nieuw’ gaat dieper in op de betekenis ervan. De resultaten van dit Oogst van Malta-project vormen input voor actualisatie van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0).

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 83

Auteurs: R.C.A. Geerts, R. Jansen, K. Pollé, M.J.A. Melkert, V. van der Veen, H.M. van der Velde, K.M. de Vries
Redactie: K.M. de Vries, H.M. van der Velde
Afbeeldingen en illustraties: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders vermeld
Tekstredactie: M. Weener - Redactiebureau Marita Weener
Autorisatie: W. Waldus en B.J. Groenewoudt
ISBN/EAN: 978-90-5799-355-8
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024