Nederland waterland

Nederland kent een lange geschiedenis als het om water gaat. Deze tijdlijn laat zien welke lessen we van onze watererfenis kunnen leren.

Tijdlijn Nederland waterland

Deze interactieve tijdlijn gaat over de lange Nederlandse traditie van omgaan met water: Tijdlijn Nederland waterland.

Samenleven met water

We gingen eerst als vanzelfsprekend met het water in Nederland om, maar we zetten het door de eeuwen heen steeds meer naar onze hand. Met alle gevolgen van dien. Nu zijn we er opnieuw van doordrongen dat het van belang is dat we met het water moeten samenleven.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016