Landschap als economische motor

Cultureel erfgoed draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Het geeft het landschap een verhaal, over plekken en bewoners. Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Wat is hier gebeurd? Tastbare historie en verhalen geven karakter aan een gebied en starten, indirect, de economische motor. Hoe het landschap kan zorgen voor een economische stimulans leest u hieronder in 5 voorbeelden.

De kwaliteit van de leefomgeving speelt een beslissende rol in de Nationale Omgevingsvisie en andere beleidsterreinen. Stadsregio’s in Nederland erkennen het belang van een aantrekkelijk landschap als economische motor en als vestigingsvoorwaarde. Sinds 2017 werkt de RCE hiervoor samen met Staatsbosbeheer, het College van Rijksadviseurs en de vereniging Deltametropool. Dit resulteert in samenwerking op verschillende niveaus binnen een Community of Practice.

Hoe het landschap kan zorgen voor een economische stimulans: 5 voorbeelden