Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talen

In deze publicatie wordt uitgezocht wat de relatie is tussen de kwaliteit van het landschap en het vestigingsklimaat.

De publicatie is verkrijgbaar via NAiBooksellers.

Vestingsklimaat

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is vaak een blinde vlek in strategieën voor het vestigingsklimaat. Een aantrekkelijk landschap kan echter een flinke invloed uitoefenen op het economische succes van een regio. Hoogopgeleide mensen laten zich door de kwaliteit van een (stedelijk) landschap leiden in hun keuze of ze er willen wonen. Het bedrijfsleven volgt, waardoor de economie van de regio een impuls krijgt. In deze publicatie wordt onderzocht welke aspecten de kwaliteit van het landschap bepalen door tien metropoolregio’s met elkaar te vergelijken. 

De publicatie is Engelstalig met een Nederlandse samenvatting.

Colofon

Deze publicatie is een initiatief van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, West8, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer, 2016
ISBN: 9789076630182